Sportslig opplegg

Vårt fokus er keeperen sine teknikker – i hovedsak

Keepertrening har enkelt sagt 2 dimensjoner;
TEKNISK: Det rent keepertekniske og
TAKTISK : Samhandling med resten av laget.
På våre keepertreninger konsentrerer vi oss i hovedsak om det tekniske.

Det er mye en keeper kan trene på, og det er mye en kan gjøre på egenhånd. Det vi fokuserer på er å håndtere ballen i ulike situasjoner – med ulikt tempo. Teknikkene må både læres og automatiseres. Det er ikke nok å vite HVORDAN en griper en ball, også utførelsen i ulike situasjoner må det trenes på. Og keeper må selv trene på dette utenom keepertreningene for å bli god.

Så det viktigste keeprene som er hos oss kan gjøre er å følge med på de tilbakemeldingene de får fra våre keepertrenere på hvordan teknikkene skal utføres og hva keeper må forbedre seg på. Så må dette trenes mye på i hverdagen. Gjerne sammen med en annen keeper, eller en utespiller eller mamma og pappa. Alt hjelper!

Så hør etter hva vår keepertrener forteller deg og jobb med dette også etter at keepertreningen med oss er ferdig. Be mamma eller pappa om å filme deg både i kamp og trening – så ser du deg selv også. Det er en nyttig erfaring. Finn øvelser på YouTube på det du tror du må bli bedre på. Eller lag din egen øvelse. Et godt tips på å få fremgang er å trene litt ekstra på det du ikke er sååå god på.

Husk at en keeper også må trene litt styrke, balanse, hurtighet med beina er viktig (husk å IKKE krysse føttene – eller “klakke”), konsentrasjon – for å nevne noe. Dette kan du gjøre utenom vanlig keepertrening.

Det er kun èn person i verden som bestemmer hvor god du skal bli – og det er deg. Heldigvis. Men husk at du kan ikke klage til andre enn deg selv om du ikke får fremgang – eller ikke blir god nok. Kun mange repetisjoner utført på riktig måte er veien til å bli bedre. Slurv og unnasluntring gir ingen fremgang!

På våre keepertreninger fokuserer vi på følgende – ikke nødvendigvis alle disse temaene på èn gang, men sånn at vi nok er innom det meste iløpet av en helg, eller en klubbpakke – eller på våre keepertreninger inne om vinteren.

•        Basis keeperferdigheter

•        Grep

•        Utgangsstilling

•        Timing

•        Balanse

•        Tyngdepunkt

•        Koordinasjon

•        Forflytning

•        Timing

•        Øye-hånd

•        Bevegelighet

•        For å kunne gjøre riktig bevegelser kreves bevegelighet i muskulaturen/kroppen.

•        Skadeforebyggende

•        Distribusjon

•        Kunne håndtere ball i beina.

•        Korte pasninger

•        Lengre pasninger

•        Igangsettinger fra hånd

•        Keeperfysisk trening

•        Sentralmuskulatur

•        Spenst

•        Balanse

•        Utstråling

•        Være en stolt keeper

•        Som opptrer på banen som om han/hun bryr seg/ønsker å vinne.

•        Tilstedeværende

Relasjonell og strukturell dimensjon

•        Samarbeid med medspillere

•        Offensivt

•        Defensivt

•        Valg som er mest hensiktsmessig

•        Ved igangsetninger

•        Ved hindring av sjanser imot.

•        Kommunikasjon

•        Hjelpe medspillere til posisjonerer seg riktig

•        Kunne se hva som er i ferd med å skje.